KONTAKT

MAG-PLAST

Al. Niepodległości 6

60-967 Poznań

 

Adres do korespondencji:

Mag-Plast

skr. pocztowa 993

ul. Dworcowa 20

70-952 Szczecin 2

 

Osoba kontaktowa:

Józef Niewiński

 

tel: (+48 61) 660 46 60